Przedmiotowy system oceniania

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

Z MATEMATYKI:


I.Postanowienia wstępne:
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z matematyki jest zgodne z postanowieniami Statutu SP dotyczącym oceniania uczniów.

II.Kryteria wymagań na poszczególne oceny:
I.OCENA CELUJĄCY:

        Uczeń spełnia wymagania na ocenę BDB oraz

§
       Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program.
§
       Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
§
       Bierze udział w konkursach matematycznych np. „Kangur” i ma w nich dobre osiągnięcia.
OCENA BARDZO DOBRY:

§
       Uczeń opanowuje w pełnym zakresie wiadomości programowe i umie je zastosować
        do rozwiązywania zadań – zwłaszcza tekstowych.

§
       Bierze aktywny udział w lekcjach i samodzielnie rozwiązuje problemy przedstawione przez
        nauczyciela a objęte programem nauczania matematyki.

§
       Systematycznie odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe.
§
       Prowadzi starannie i na bieżąco zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia.
OCENA  DOBRY:

§
       Poprawnie stosuje wiadomości programowe i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania.
§
       Systematycznie rozwiązuje obowiązkowe zadania domowe.
§
       Bierze aktywny udział w lekcji.
§
       Prowadzi starannie i na bieżąco zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia.
OCENA  DOSTATECZNY:

§
       Uczeń opanował programowe wiadomości i umiejętności.
§
       Rozwiązuje  typowe zadania  o średnim stopniu trudności 
§
       Prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, samodzielnie odrabia zadania domowe na miarę
        swoich możliwości. 
OCENA  DOPUSZCZAJĄCY:

§
       Uczeń ma braki w opanowaniu materiału programowego.
§
       Rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
§
       Prowadzi na bieżąco zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia.
OCENA NIEDOSTATECZNY:

§
       Uczeń nie opanował wiadomości programowych, posiada duże braki w wiadomościach
         i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalszą naukę przedmiotu.

§
       Nie potrafi rozwiązać najprostszego zadania.
§
       Często zapomina zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń lub go nie posiada.

III.Oceniane formy aktywności:
- odpowiedzi ustne
- prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)
- ćwiczenia
- aktywność
- praca w zespole
- zadania domowe pisemne i ustne

IV.Kryteria i sposoby oceniania:
1. Prace pisemne są oceniane systemem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg zasad zawartych w Statucie Szkoły.
Testy i sprawdziany obejmują większą partię materiału i są zapowiadane na tydzień przed ich terminem. Nieobecność na sprawdzianie nie zwalnia z obowiązku pisemnego zaliczenia danej partii materiału w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela.

2. Kartkówki są pisemna formą odpowiedzi ucznia, która nie jest zapowiadana.

3. Odpowiedzi ustne są oceniane pod kątem:
-  poprawności i zawartości merytorycznej
-  logiki
-  poprawności językowej
Zakres materiału do odpowiedzi obejmuje cały dział programowy.

4. Ocenę z aktywności przeprowadza się systematycznie wpisując „+” i  „-” :
     3 plusy - bdb    
     3 minusy – ndst

V.Sposoby poprawy osiągnięć edukacyjnych:
Sprawdziany i testy z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną są poprawiane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

VI.Postanowienia końcowe:
Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie, które jest odnotowane w zeszycie ucznia oraz w dzienniku lekcyjnym.
Ocena końcowa jest ustalana przez nauczyciela w oparciu o oceny cząstkowe, ich waga jest zróżnicowana wg następującej hierarchii :
sprawdziany i testy, odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność, zadania domowe, inne.

Wymagania na poszczególne oceny- klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny- klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny- klasa 6

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj1665
WczorajWczoraj2702
W tym tygodniuW tym tygodniu4367
W tym miesiącuW tym miesiącu29061
DotychczasDotychczas2343567

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.