ZASADY REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI W SZKOLE PODSTAWOWE NR 1
IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Na podstawie:

1. art.133Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

2.uchwały nr V/42/2019  Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 lutego 2019r.

3.Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZ-10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

4.Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, przedszkoli i placówek ( Dz.U.2107.610)

I. Informacje ogólne

1.W roku szkolnym 2019/2020 planowane są 2 klasy pierwsze każda do 25 uczniów.

II. Kryteria rekrutacji.

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

        a)Na podstawie zgłoszenia rodziców

 1.1 Wymagane dokumenty;

1) Wypełnione zgłoszenie

       2) Orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące dziecka (w przypadku  posiadania)

         b )w przypadku gdy szkoła dysponuje  wolnymi miejscami może przyjąć uczniów spoza obwodu.

1.2. Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu szkoły:

     1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 10 pkt.

     2) w obwodzie szkoły pracuje przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów ucznia -    7pkt.

     3) niepełnosprawność ucznia - 5 pkt.

  1. 3 Dokumentami potwierdzającymi spełniane w/w kryteriów są w przypadku pkt.1) i 2) oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku pkt.3) – kopia orzeczenia
    o niepełnosprawności ucznia.

1.4 Jeżeli liczba chętnych jest większa niż liczba wolnych miejsc o przyjęciu decyduje suma  uzyskanych punktów w kolejności od najwyższej.

1.5 W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna.

III. Terminarz rekrutacji.

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1. Złożenie zgłoszenia wraz                             z obowiązującymi dokumentami.

28.03.2019r. do

26.04. 2019r.

27.05.2019r. do

19.08.2019r.

 2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

29.04.2019r. do

06.05. 2019r.

20.08.2019r.

22.08.2019r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

07.05.2019r. do

10.05.2019r.

23.08.2019r.
4. Pisemne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia.

13.05.2019r. do

20.05.2019r.

26.08.2019r. do

29.08.2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 24.05.2019r. 30.08.2019 r.

IV. Skład komisji rekrutacyjnej :

Przewodniczący: Agata Sobczyk

Członkowie – Małgorzata Baran - pedagog szkolny

                     Iwona Twardak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

               Justyna Szlęzak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

V. Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic / prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic /prawny opiekun/ kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.   Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Formularze zgłoszeniowe (Wnioski)są do pobrania w sekretariacie szkoły ( wersja elektroniczna na stronie głównej szkoły)

 

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj2841
WczorajWczoraj3105
W tym tygodniuW tym tygodniu2841
W tym miesiącuW tym miesiącu60567
DotychczasDotychczas1868785

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.